Rangeringsnummer endelig tildelt

Personalavdelingen har nå tildelt rangeringsnummer til 3 nye kull. Rangeringsnummerne er basert på resultater fra den institusjonelle delen av flygelederutdanningen. De som har blitt tildelt rangeringsnummer i denne rungen, skal ha fått et eget brev med informasjon fra Avinor. For de interesserte for øvrig finnes den fullstendige listen i arkivet på medlemsområdet (innlogging kreves).

Rapport om livsfasepolitikk for flygeledere

Rapporten om livfasepolitikk for flygeledere er nå ferdigstilt, og aktuelle tiltak er besluttet av ledergruppen i Avinor Flysikring. Etter lønnsoppgjøret i 2014, ble det inngått avtale mellom Avinor AS og Norsk Flygelederforening (NFF) om at en partssammensatt arbeidsgruppe skulle utføre et arbeid knyttet til livsfasepolitikk for flygeledere i Avinor Flysikring AS. Partene i samarbeidet har Read more about Rapport om livsfasepolitikk for flygeledere[…]

NATCA

This is the new internet page of NATCA. In this section, NATCA will publish announcements and opinions relevant for the public. Examples are be industrial actions, support announcements and press releases.