Rangeringsnummer endelig tildelt

Personalavdelingen har nå tildelt rangeringsnummer til 3 nye kull. Rangeringsnummerne er basert på resultater fra den institusjonelle delen av flygelederutdanningen. De som har blitt tildelt rangeringsnummer i denne rungen, skal ha fått et eget brev med informasjon fra Avinor. For de interesserte for øvrig finnes den fullstendige listen i arkivet på medlemsområdet (innlogging kreves).