Valg av ansattvalgte styrerepresentanter i Avinor Flysikring AS 2016

Valget av ansattvalgte styrerepresentanter har blitt gjennomført som forholdstallsvalg i perioden 1.12.-15.12.16. NFF og NTL Luftfarten Flysikring stilte en felles liste, og SAN Flysikring og Delta Luftfart Flysikring stilte en felles liste.

Vi er tilfreds med at Sverre Ivar har fått fornyet tillit i 2 år til, og at Anders Forseth har fått plass som første vara, sier NFFs leder, Robert Gjønnes.

Netigate har fasilitert det elektroniske valget, og i dag presentert resultatet for valgstyret. Av 1054,5 mulige stemmer ble det avgitt til sammen 688 stemmer, som gir en svarprosent på 65,24 %.

Valgresultatet viser at følgende ansatte er valgt som ansattes representanter til styret i Avinor Flysikring AS:

  • Sverre Ivar Elsbak, NFF/NTL
  • Espen Danielsen, SAN/Delta Luftfart
  • Sissel Bråthen, NFF/NTL